תפיסת עולם טיפולית

הבסיס לגישת ה-ReachingOut הינו הניסיון המתמיד להגיע ולהתקרב אל עולמו של המטופל. תפיסה זו מתאפיינת בתובנה דינמית ובגישה א-תיאורטית מאחר וההבנה כמו גם ההמשגה הטיפולית, מתפתחים ומתגבשים באופן דינמי, תוך כדי התהליך. בחינת ההמשגה המתגבשת, אל מול המציאות המתרחשת, תוך זיהוי הפערים ועדכון קבוע של ההמשגה, הינו תהליך המסייע ליצירת מנגנוני בקרה פנימיים אצל המטופל.
 

ראית תהליך ההתקרבות אל עולמו של המטופל כראשון בחשיבותו והשקעת מאמץ מתמיד בנסיון ההתקרבות, הינה טכניקה המונעת אצל המטפל קיבעון מחשבתי וסטגמטיזציה של דמות המטופל אך בה בעת מהווה ביטוי להשקפת עולם טיפולית ואנושית. על פי גישת הReachingOut, תהליך טיפולי, אינו בהכרח תהליך שמוגבל לחדר הטיפולים בלבד. היציאה הפיזית, ובאופן בלתי נמנע גם התיאורטית אל עולמו של המטופל, חייבה פיתוח של תפיסה טיפולית וטכניקות התערבות טיפולית שונות.
 

במסגרת פעילותנו האקדמית, אנו מקיימים מסלול להכשרת חונכים, מטפלים, ומדריכי הורים בשיטות העבודה החוץ קליניות הייחודיות לנו. במהלך הקורסים עוברים הסטודנטים הכנה לעבודה עם ילדים ומתבגרים וההתמודדות שצפויה במפגשים הפרטניים איתם, בעבודה מול משפחותיהם ומול המערכות החינוכיות שנמצאים בהם, ולעיתים קרובות גם מערכות ממסדיות. העבודה הטיפולית עם משפחה הכוללת ילדים ובני נוער, מציבה אתגר משמעותי, מקצועי ואתי, בפני כל איש מקצוע המעורב בתחום. ההתמודדות עם אתגר זה מהווה חלק משמעותי ומרכזי בתפיסה הטיפולית שפותחה על ידי המנחים בתוכניות הלימוד השונות ומערך ההדרכה.
 

הקורסים במכללת כלים שלובים מיועדים לביסוס ולחיזוק מיומנויות טיפול טבעיות הקיימות אצל כל אדם. על פי תפיסת עולמנו הטיפולית/חינוכית, תכונות אלה הן העומדות בבסיס היכולת האנושית ליצור קשר טיפולי ומאפשרות אותו. בקורסים בשונים אנו מתמקדים בהבנה שלאישיות המטפל יש השפעה ומשקל דומיננטי על הצורה בה מתפתח התהליך. המטפלים בגישת ה-ReachingOut נחשפים לחוויות, להנחות היסוד, לעמדות, לדעות ולהתנהגות של עצמם בהקשרים העולים בטיפול. מודעותו של המטפל לעצמו הינה בעלת חשיבות עליונה מאחר ותפיסת העולם האישית, המשפחתית והמערכתית של המטפל, הינה קריטית בכל הקשור לדרך שבה הוא מבין, ממשיג ומזהה סיבתיות בעולם הסובב אותו. על המטפל ללמוד לזהות אישיות זו של עצמו, וללמוד כיצד לעבוד עם אישיות זו בכדי לקדם את התהליך הטיפולי, תוך שהוא ממשיך לראות את המטופל, לפני הכל.