top of page

כלים שלובים - מטפלים בסביבה הטבעית שלך

חונכות טיפולית

חונכות טיפולית

הדרכת הורים

הדרכת הורים

טיפול זוגי ומשפחתי

טיפול זוגי ומשפחתי

טיפול רגשי

טיפול רגשי

המרכז הטיפולי כלים שלובים

המרכז הטיפולי כלים שלובים

אודות

מכון כלים שלובים הוקם על בסיס חזון אישי ומקצועי משותף: עזור, לתמוך ולטפל באנשים המבקשים עזרה רגשית ונפשית וזקוקים לליווי מקצועי אישי וצמוד אשר יעזור להם לעשות את הצעדים הראשונים בטיפול, ובחיים. בעבודתנו אנו שמים דגש מיוחד על טיפול בילדים ומתבגרים, אשר איתם, תהליכי בניית הקשר הטיפולי שונים מאלו המתקיימים עם מבוגרים.

אנו מאמינים כי תהליך טיפולי מתחיל בראש ובראשונה במפגש האישי שבין המטפל למטופל. הטיפול מתקיים בסביבת החיים הטבעית של המטופל ומשפחתו, וכולל סוגים שונים של התערבויות טיפוליות המהוות יחד, רשת של תמיכה, עידוד ועזרה במספר תחומי חיים.

אנו שואפים להעניק טיפול איכותי וייחודי המכיל יסודות מדעים/ביקורתיים. אנו מאמינים כי עולמו האישי של כל מטופל הנו ייחודי, וכך גם יש לגשת לטיפול. אנו מתפתחים, בכל טיפול מחדש, מתוך הידע שלנו אל עולמו של המטופל ומשתמשים במידע ובידע החדש המתקבל ממנו, למען יצירת פתרון כולל לבעיתו.

יחד עם צוות רב-מקצועי אנו פועלים ברחבי הארץ באבחון, טיפול והדרכה אישית לפרטים ומשפחות המבקשים עזרה בהתמודדות עם בעיות התנהגות, הפרעות שונות על רקע רגשי ופיזיולוגי, ליקוי למידה ועוד. כל אנשי המקצוע עמם אנו עובדים שותפים לחזון המקצועי שלנו ומתמחים בעבודה ע"פ גישה זו. במקרים רבים וע"פ צורך משמש איש מקצוע בכיר כ"מנהל מקרה", האחראי לתיאום טיפולי ולקיום דיאלוג שוטף, בין אנשי המקצוע השונים המלווים את המקרה.

בעבודתנו "בשטח" אנו רואים שוב ושוב כיצד עבודה טיפולית זו, הנעשית במקום בו עולים הקשיים "בזמן אמת" בחיי היום-יום, מקלה ומאפשרת את התהליך הטיפולי. העובדה כי המרחב היומיומי של הבית וסביבותיו מוכר לנפשות הלוקחות חלק בטיפול, מהווה בסיס ואפשרות ליצירת הקשר בין המטפל למטופל. טיפול שנעשה בסביבה מוכרת גורם למשתתפים בו לחוש יותר בנוח ותורם לתחושה כי המטפל "נוכח" במקום בו עולים הקשיים.  באופן זה מתאפשר תהליך טיפולי בו מלווה המטפל את ההתקדמות בפועל, צעד אחר צעד.

bottom of page